Dávid Šooš, Jakub Legerský – technické zabezpečenie pretekov