Lyžovanie od začiatkov k dokonalosti

Bc. Dávid Šooš

  • člen Slovenskéj lyžiarskej asociácie
  • dlhoročný tréner v Lyžiarskom klube Ružomberok
  • každoročne sa aktívne zúčastňujem na viacerých domácich, ale aj medzinárodných pretekoch

Moje lyžiarske vzdelanie:

  • Inštruktor zjazdového lyžovania I. stupňa
  • Tréner zjazdového lyžovania II. stupňa
  • Bránkový rozhodca I. stupňa
  • aktívne sa zúčastňujem na doškoľovacích kurzoch a prednáškach

Magdaléna Zoričáková

  • Inštruktorka lyžovania I. kvalifikačného stupňa

Lyžiarske vzdelanie našich trénerov